dr Barbara Głód

dr Barbara Głód

Doradca podatkowy wpis nr 14334. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończone studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Prawa i Administracji w zakresie Skarbowości, oraz studia podyplomowe na Uczelni Techniczno-  Handlowej im. Heleny Chodkowskiej na Wydziale Zarządzania i Logistyki w zakresie Zarządzania służbami podatkowymi. Biegły Sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, certyfikowany księgowy. Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą. Wiedza i doświadczenie to 25 letnia praktyka w administracji podatkowej w tym jako długoletni menedżer organów podatkowych – Naczelnik Urzędu Skarbowego. Członek Rybnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Certyfikat księgowego 1692/2021 wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wieloletni wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi w tym z WSH w Sosnowcu oraz WSB w Żywcu.