dr Sławomir Saltarius

Doradca podatkowy wpis nr 14373. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie prawa. Doktor nauk prawnych. Ukończone studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Finansów oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie Zarządzania służbami podatkowymi.  Biegły Sądowy ds. podatków. Certyfikowany absolwent Modułowego kursu rachunkowości podmiotów gospodarczych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiadacz uprawnień niezbędnych dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, nadanych przez Komisję Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Specjalista w prawie podatkowym, zarówno materialnym jak i procesowym, interesujący się praktyką tworzenia i stosowania prawa. Praktyk łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą, w tym jako długoletni menedżer organów podatkowych – Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz  doświadczeniem w firmach doradztwa podatkowego (m.in. w PWC).