dr Sławomir Saltarius

Doradca podatkowy wpis nr 14373. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie
prawa. Doktor nauk prawnych. Ukończone studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie w zakresie Finansów oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach w zakresie Zarządzania służbami podatkowymi. Biegły sądowy ds.
podatków. Certyfikowany absolwent Modułowego kursu rachunkowości podmiotów gospodarczych
organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiadacz uprawnień niezbędnych
dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, nadanych przez
Komisję Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Wykładowca w Małopolskiej Uczelni
Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu . Specjalista w prawie podatkowym, zarówno
materialnym jak i procesowym, interesujący się praktyką tworzenia i stosowania prawa. Praktyk
łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą, w tym jako długoletni menedżer
organów podatkowych. Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla
JST, w tym w zakresie pomocy w ich bieżącej działalności (w szczególności w zakresie weryfikacji
możliwości odzyskania podatku od towarów i usług), w zakresie wystąpień o interpretacje
przepisów podatkowych, oraz w zakresie szkoleń.