Nasza oferta

W prowadzonych przez nas kancelariach zapewniamy szeroki wachlarz usług z zakresu doradztwa
prawno-podatkowego. Oferta obejmuje przede wszystkim:

 • Kompleksową obsługę podatkową – zapewniamy stałe wsparcie podatkowe dla zainteresowanych
  podmiotów – zarówno polskich jak i zagranicznych.
 • Asysta podczas przygotowania i składania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
  podatkowych. Dbamy, by każda interpretacja miała maksymalną moc ochronną.
 • Compliance – dokonujemy analiz w zakresie zgodności z prawem prowadzonej działalności.
  Minimalizujemy ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z nakazami wynikającymi z
  obowiązujących norm prawnych w celu zapobiegania stratom finansowym, sporom z
  administracją podatkową lub utracie reputacji. Opinia dotyczyć może wyłącznie zagadnień
  podatkowych, jak też całokształtu działalności przedsiębiorstwa.
 • Optymalizacje podatkowe – wykorzystujemy posiadaną wiedzę i doświadczenie w celu
  bezpiecznego dla klienta zminimalizowania obciążeń fiskalnych.
 • Obsługę transakcyjną – pomożemy zaplanować optymalny przebieg planowanej transakcji w celu
  zminimalizowania ryzyka gospodarczego i podatkowego
 • Bieżące doradztwo podatkowe – pomagamy w rozwiązywaniu aktualnych problemów
  podatkowych, przygotowujemy analizy podatkowe oraz opinie prawne, np z zakresie e-commerce
  (handel elektroniczny za pomocą Etsy, Allegro itp.), płatności kryptowalutami, ulg podatkowych
  (ulga na powrót, IP Box, ulga B+R), estońskiego CIT, kwestii powiązań pomiędzy podatnikami,
  rozliczania nabycia spadku, darowizn bez podatku itp). Sporządzane opinie podatkowe często
  okazują się wystarczającym zabezpieczeniem na wypadek kontroli.
 • Reprezentacja przed administracją skarbową – usługa obejmuje zastępstwo procesowe klienta
  przed wszystkimi organami administracji podatkowej i na terenie całej Polski na każdym etapie
  postępowania. Zastępstwo dotyczy również występowania przed organami egzekucyjnymi w
  zakresie egzekucji administracyjnej i organami ZUS.
 • Wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej – pomagamy w doborze optymalnej formy
  prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz załatwiamy formalności związane z jej
  rejestracją (zarówno spółki jak i jednoosobowej działalności gospodarczej).
 • Due dilligence – badamy przedsiębiorstwo i jego aktualną kondycję. Celem takich działań jest
  sprawdzenie czy przedsiębiorstwo osiąga zyski, nie posiada zadłużeń i ma w pełni uregulowaną
  pozycję prawną. Dokonujemy oceny stanu finansów, ryzyk gospodarczych oraz prawnych na
  potrzeby jego sprzedaży.
 • Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom rynku oferujemy indywidualnie przygotowywane programy
  szkoleniowe w obszarze wskazanym przez klienta.